SCHOORL
spacer
kngb
Koninklijke
Nederlandse
Gymnastiek
Unie
 

Aanmelden

Wil je je aanmelden als lid van Gymlust, dan vind je hieronder 3 aanmeldingsformulieren.


De leiding heeft ook aanmeldingsformulieren.
Vul het formulier in en lever het in bij de leiding.

Opzeggen
 
Wil je je afmelden , dit moet per opzeggingsformulier gebeuren.

Het lidmaatschap loopt tot het einde van het schooljaar en wordt automatisch verlengd. Opzeggingen dienen schriftelijk (dit mag per e-mail), 1 maand voor het einde van het kwartaal, bij de ledenadministratie te geschieden.