Aanmelden of Afmelden - www.gymlustschoorl.nl

Gymvereniging Gymlust Schoorl.
Ga naar de inhoud


Wil je, je aanmelden of afmelden, vul een van de onderstaande formulieren in.
Aanmeldformulier.

ClublidVrijwilligerProeflid

ManVrouw

Adresgegevens

toestemming gebruik beeldmateriaal
de vereniging mag beeldmateriaal gebruiken

JaNee
De KNGU mag beeldmateriaal gebruiken

JaNee
Contricutie via sportstimuleringsfonds?

JaNeeAkkoord contributie machtiging
Heeft u interesse om de club te steunen met vrijwilligerswerk? Vink hieronder uw keuze aan.

 coach trainer commissies helpen bij activiteiten geen van bovenstaandeIndien minderjarig: Vul de naam & e-mailadres van een ouder/voogd inAfmelden
Jammer dat je op wilt zeggen.

Het lidmaatschap eindigt einde van de maand volgende op die waarin de opzegging plaatsvindt.

Stuur een mail naar de ledenadministratie. (Houdt wel rekening met het opzegtermijn.)


Afmeld formulier.


Terug naar de inhoud